Czym są leki immunologiczne?

Kiedy osoba zaczyna nowy lek immunosupresyjny, pierwszym pytaniem, które pojawia się w jej głowie jest “Czym są leki immunologiczne?”. Te rodzaje leków mogą być skategoryzowane jako Immunosupresanty, Cytostatyki, Antagoniści TNF, Inhibitory Punktu Kontrolnego i inne. Każdy rodzaj leków ma zalety i wady. Poniżej omówimy różnice pomiędzy poszczególnymi typami leków immunosupresyjnych.

Leki immunosupresyjne

Leki immunosupresyjne, znane również jako leki immunosupresyjne lub leki przeciwwymiotne, to leki, które tłumią układ odpornościowy. Leki te tłumią aktywność układu odpornościowego w celu leczenia określonych chorób i stanów. Wielu pacjentom przepisuje się leki immunosupresyjne w celu zapobiegania lub leczenia infekcji i nowotworów. Pomimo potencjalnych skutków ubocznych tych leków, są one często skuteczne. Oto niektóre z bardziej powszechnych rodzajów leków immunosupresyjnych.

Sterydy i przeciwciała monoklonalne to dwa powszechne rodzaje leków immunosupresyjnych. Sterydy tłumią odpowiedź immunologiczną spowodowaną chorobą autoimmunologiczną, natomiast przeciwciała monoklonalne blokują komórki układu odpornościowego walczące z nowotworem. Leki biologiczne to białka chemiczne, które celują w określone obszary układu odpornościowego, aby kontrolować stan zapalny. Niektórzy pacjenci mogą potrzebować więcej niż jednego rodzaju leku immunosupresyjnego. Niezależnie od rodzaju stosowanego leku immunosupresyjnego, korzystne może być omówienie z lekarzem potencjalnych skutków ubocznych.

Cytostatyki

Cytostatyki i agoniści receptora toll-podobnego to dwa główne rodzaje leków cytostatycznych. Leki te tłumią układ odpornościowy i zwiększają ryzyko uszkodzenia wątroby. Należy je ściśle monitorować, aby określić zakres ich działań niepożądanych. Do częstych działań niepożądanych należą zawroty głowy, ból głowy i senność. U pacjentów przyjmujących cytostatyki może wystąpić utrata włosów, obrzęk dziąseł i zmniejszenie apetytu.

Leki do immunoterapii działają poprzez wpływ na własny układ odpornościowy organizmu, stymulując go do tworzenia przeciwciał przeciwko komórkom nowotworowym. Leki do immunoterapii są zazwyczaj mniej toksyczne niż chemioterapia, choć ich działania niepożądane są często podobne. Większość leków do bioterapii chorób autoimmunologicznych to przeciwciała monoklonalne, które nie są klasyfikowane jako niebezpieczne. Mogą one jednak wywoływać u pacjentów zagrażające życiu reakcje związane z infuzją. Dlatego przepisuje się je tylko w połączeniu z innymi metodami leczenia.

Antagoniści TNF

Antagoniści TNF to leki immunologiczne, które tłumią aktywność receptorów TNF na powierzchni komórek. Mimo wielu zalet, mogą mieć również pewne negatywne skutki uboczne. W zależności od leku u niektórych osób mogą pojawić się autoprzeciwciała, takie jak przeciwciała przeciwjądrowe lub anty-Ds-DNA. Chociaż rzadko, toczeń indukowany lekami jest możliwy. Objawy obejmują wysypkę kinową, niedokrwistość hemolityczną i hipokomplementemię.

Inhibitory TNF są zatwierdzone do leczenia zapalenia stawów i entezopatii i są stosowane zarówno w obwodowej, jak i osiowej chorobie zapalnej. Rodzaj inhibitora TNF, który należy przepisać, zależy od konkretnego pacjenta. Ogólnie rzecz biorąc, monoklonalne inhibitory TNF są preferowane u pacjentów z cechami pozastawowymi. Te leki immunologiczne mogą również powodować szereg działań niepożądanych, w tym reakcje w miejscu wstrzyknięcia i reakcje opóźnionego wlewu.

Inhibitory punktów kontrolnych

Inhibitory immunologicznych punktów kontrolnych to klasa leków, które działają w celu unieszkodliwienia komórek nowotworowych i pobudzenia układu odpornościowego organizmu. Leki te działają poprzez blokowanie białek zwanych “punktami kontrolnymi”, które uniemożliwiają układowi odpornościowemu rozpoznanie i zabicie komórek nowotworowych. Punkty kontrolne to białka, które znajdują się na powierzchni limfocytów T, komórek zwalczających zarazki i najeźdźców. Niektóre punkty kontrolne nakazują komórkom T atakować, podczas gdy inne każą im się wyłączyć. Normalnie układ odpornościowy działa poprzez niszczenie tych najeźdźców, ale inhibitory punktów kontrolnych mogą blokować te białka, pozwalając komórkom T na namierzanie i niszczenie komórek nowotworowych.

Niektóre ze znanych działań niepożądanych inhibitorów punktów kontrolnych obejmują problemy z sercem, udar i zapalenie wątroby. Ilość leczenia wymagana w przypadku każdego z tych działań niepożądanych zależy od rodzaju nowotworu. Te inhibitory immunologicznych punktów kontrolnych są uważane za mniej agresywną opcję leczenia niż chemioterapia i nie wymagają specjalnego przygotowania organizmu. Należy jednak omówić potencjalne działania niepożądane z lekarzem, ponieważ mogą one być poważne i wymagać przerwania leczenia.

Cytostatyki

Istnieje kilka zagrożeń związanych z cytostatykami, w tym zwiększone ryzyko wystąpienia raka i wad wrodzonych. Substancje te są bardzo niebezpieczne i należy się z nimi obchodzić ze szczególną ostrożnością. Oto kilka środków ostrożności dotyczących cytotoksyk:

Po pierwsze, chemioterapia cytotoksyczna wpływa na układ odpornościowy. Ten rodzaj leczenia jest często stosowany w leczeniu pacjentów z rakiem. Celuje ona w złośliwe komórki i zakłóca ich replikację DNA. To również tłumi ich proces mitozy, upośledzając endogenną odpowiedź przeciwnowotworową. Ponadto może wzmacniać wzrost guzów poprzez niszczenie komórek odpornościowych w organizmie pacjenta. Cytotoksyki mogą również powodować śmierć zdrowych komórek w organizmie.

Podobne tematy