Jakie leki można stosować w celu regulacji czasu snu?

Jakie leki mogą być używane do regulowania czasu snu i jak długo trwają? Benzodiazepiny, antydepresanty i środki uspokajające/hipnotyczne to kilka przykładów. Melatonina, substancja organiczna występująca w szyszkach sosny, to kolejna opcja. W niektórych przypadkach pacjent może skorzystać z kombinacji tych leków. Jednak decyzja należy ostatecznie do pacjenta.

Środki uspokajające/hipnotyczne

Leki uspokajające/hipnotyczne mają różnorodne działanie na ośrodkowy układ nerwowy. Mogą regulować sen poprzez bezpośredni wpływ na neuroprzekaźniki hamujące (takie jak GABA) lub pośrednio poprzez antagonizowanie neuromodulatorów aktywujących ośrodek, w tym dopaminy, serotoniny i acetylocholiny. Niektóre leki uspokajające działają zarówno jako induktory snu, jak i środki utrzymujące sen, jednak wiele z nich ma również negatywne działania niepożądane.

Dostępnych jest kilka leków uspokajających/hipnotycznych, ale nie wszystkie są skuteczne. Na przykład benzodiazepiny mają długi okres półtrwania i mogą mieć szkodliwe działanie. Dłużej działające benzodiazepiny zostały powiązane z większą liczbą wypadków samochodowych i upadków. Niektóre środki mają średni okres półtrwania, ale ich działanie trwa tylko przez krótki czas.

Leki przeciwhistaminowe mogą być skutecznym sposobem regulacji snu. Jednak wiążą się one z działaniami niepożądanymi i potencjalnym kacem następnego dnia. Leki uspokajające/hipnotyczne są również stosowane w celu pomocy osobom z wieloma schorzeniami, a niektóre leki mają za zadanie promować sen i regulować czas budzenia się. Istnieje również wiele leków na receptę, które są skuteczne w regulowaniu czasu snu, i należy pamiętać, aby skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem któregokolwiek z nich.

Wielu pacjentów cierpiących na przewlekłą bezsenność jest nadpobudliwych. Może się to objawiać pobudzeniem lub lękiem, a leczenie tego zjawiska może przynieść znaczną poprawę jakości i czasu trwania snu. Ponadto leki uspokajające są często związane z sennością w ciągu dnia. Tak długo, jak te leki mają łagodny profil skutków ubocznych, są idealną opcją w leczeniu przewlekłej bezsenności. Należy rozważyć lek uspokajający/hipnotyczny, który jest krótko działający i ma niski potencjał uzależniający.

Benzodiazepiny

Benzodiazepiny to leki psychostymulujące. Leki te działają w celu zmniejszenia aktywności układu nerwowego poprzez zakłócanie działania receptorów GABA w mózgu. W ten sposób sprzyjają senności i relaksacji. Mogą być również stosowane do hipnozy. Ważne jest jednak, aby znać ryzyko związane z benzodiazepinami i wszelkimi innymi lekami hipnotycznymi, które przyjmujesz.

Benzodiazepiny są stosowane w leczeniu lęku, ataków paniki i innych stanów. Jeśli są przyjmowane w celu leczenia przewlekłego lęku i bezsenności, benzodiazepiny mogą pomóc ludziom w radzeniu sobie z tymi problemami. Benzodiazepiny mają kilka skutków ubocznych, a odstawienie ich może je pogorszyć. Pacjenci nie powinni zwiększać dawki bez porady lekarza. Jeśli jesteś w ciąży, zapytaj lekarza o potencjalne skutki uboczne przed odstawieniem leku.

Benzodiazepiny powinny być przepisywane tylko w ograniczonej liczbie przypadków i powinny być podawane tylko ze skierowaniem lekarza. W ostrych przypadkach pacjenci mogą nie wymagać dalszej oceny. W bardziej przewlekłych przypadkach terapia niefarmakologiczna powinna dotyczyć kwestii higieny snu i ćwiczeń fizycznych. Ponadto, jeśli bezsenność jest związana z bólem, należy rozważyć zastosowanie opiatowych środków nasennych. Jednak benzodiazepiny są przydatne tylko w leczeniu krótkoterminowym, ponieważ długotrwałe stosowanie może powodować zjawiska odstawienne i działania niepożądane. W związku z tym nowsze generacje niebenzodiazepin są lepszymi opcjami dla pacjentów z przewlekłą bezsennością.

Istnieje kilka innych korzyści ze stosowania benzodiazepin. Benzodiazepiny są stosowane w krótkotrwałym lęku lub atakach paniki, a silniejsze wersje są używane do sedacji podczas operacji lub napadów. Ale jeśli używasz benzodiazepin do kontrolowania bezsenności, powinieneś mieć świadomość, że może to być uzależnienie i może spowodować tolerancję. Może być konieczne przyjmowanie większych dawek leku, aby uzyskać takie same efekty jak wcześniej.

Leki przeciwdepresyjne

Ostatnie badania nad wpływem leków przeciwdepresyjnych na sen uwypukliły ich wpływ na strukturę i czas zasypiania. Chociaż nie ma ostatecznych odpowiedzi na pytanie, czy leki przeciwdepresyjne mogą regulować czas snu, mogą być pomocne w leczeniu niektórych pacjentów. W poniższym artykule przedstawiono zarys kilku ostatnich publikacji na ten temat. Bezsenność jest najczęstszym rezydualnym objawem depresji i często wiąże się ze złą jakością snu i obniżoną jakością życia.

Na początku leczenia przeciwdepresyjnego u niektórych osób mogą wystąpić zawroty głowy i zmęczenie. Aby zmniejszyć to działanie niepożądane, warto zdrzemnąć się w ciągu dnia i zapewnić sobie trochę aktywności fizycznej. Należy również pamiętać, aby unikać obsługi ciężkich maszyn lub prowadzenia samochodu, jeśli występują zawroty głowy. Leki przeciwdepresyjne mogą być przyjmowane na noc, a dawka może być zwiększona, jeśli masz problemy ze snem w ciągu dnia. Ważne jest jednak, aby omówić te skutki uboczne z lekarzem, aby uniknąć poważnych konsekwencji.

Leki przeciwdepresyjne mogą zmienić Twoje nawyki dotyczące snu, ale nie wszystkie są takie same. Leki te nazywane są selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Mogą one powodować senność, ponieważ zmieniają uwalnianie neuroprzekaźników w mózgu. Ponadto mogą one zmieniać wzorce snu i wpływać na sen REM. Oznacza to, że możesz czuć się zmęczony, zamroczony, a nawet mieć dziwne zachowania w ciągu dnia.

To, czy leki przeciwdepresyjne wpływają na jakość snu, zależy od ciężkości depresji i jej przyczyny. Niektóre osoby z ciężką depresją wymagają połączenia psychoterapii i leków przeciwdepresyjnych. Najskuteczniejsze leczenie depresji to połączenie obu tych metod. Ważne jest, aby się odpowiednio wysypiać, aby móc prawidłowo funkcjonować w ciągu dnia. A im szybciej się wyśpisz, tym lepiej. Jeśli nie wysypiasz się wystarczająco, lekarz może przepisać ci lek przeciwdepresyjny, który pomoże ci uregulować czas snu.

Melatonina

Badania wykazały, że przyjmowanie suplementu melatoniny może poprawić jakość snu i zmniejszyć jet lag. Suplement może również pomóc pracownikom zmianowym poprawić jakość i długość snu. Jest również przydatny w leczeniu zaburzeń snu u dzieci. Przed przyjęciem melatoniny należy skonsultować się z lekarzem, aby ustalić jej odpowiednią dawkę i właściwy czas podawania. Może ona wchodzić w interakcje z innymi lekami. Przed przyjęciem jakiegokolwiek suplementu należy skonsultować się z lekarzem.

Chociaż melatonina nie jest lekiem na wszystko, może pomóc złagodzić objawy GERD i kwaśnego refluksu. Melatonina hamuje enzym, który uszkadza barierę nabłonkową przełyku, która chroni głębsze warstwy przełyku. Melatonina jest często stosowana w leczeniu przewlekłego bólu. Może również łagodzić szumy uszne, stan, w którym dzwonienie lub szumy w uszach mogą nie pozwalać ludziom zasnąć.

Melatonina występuje w organizmach wielu ludzi i jest skuteczna w regulacji snu. Jest to również hormon, który pomaga kontrolować żeńskie hormony reprodukcyjne. Reguluje, kiedy kobiety zaczynają miesiączkować, jak często miesiączkują i kiedy przechodzą menopauzę. Badania sugerują, że melatonina może również odgrywać rolę w modulacji bólu i funkcji trawiennej. Chociaż melatonina jest ważna dla układu rozrodczego, nie ma zgody co do odpowiedniej dawki dla optymalnego zdrowia. Co więcej, poziom melatoniny spada z wiekiem, co może tłumaczyć, dlaczego wielu starszych dorosłych ma problemy ze snem. Niemniej jednak nowe badania poddają tę teorię w wątpliwość.

Chociaż melatonina nie jest lekiem na bezsenność, może pomóc starszym pacjentom, którzy zmniejszają lub odstawiają benzodiazepiny. W jednym z badań osoby odstawiające melatoninę od benzodiazepin zgłaszały poprawę jakości snu podczas przyjmowania suplementu melatoniny. Ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek suplementu melatoniny skonsultować się z lekarzem.

Suvorexant

Chociaż suvorexant nie jest zatwierdzony do stosowania w leczeniu narkolepsji, może regulować czas snu u pacjentów z tym schorzeniem. Lek ten hamuje wytwarzanie neuropeptydów odpowiedzialnych za czuwanie i ułatwia przejście ze stanu czuwania do stanu snu. Może jednak zwiększać ryzyko wystąpienia narkolepsji u osób z zespołem Pradera-Williego, schorzeniem charakteryzującym się zaburzeniami czynności podwzgórza.

Ryzyko uzależnienia się od suvorexantu jest większe u osób z zaburzeniami używania substancji. Lek ten należy przyjmować dokładnie zgodnie z zaleceniami. Pacjenci powinni powiadomić lekarza, jeśli wystąpią u nich utrzymujące się lub pogarszające się objawy, senność w ciągu dnia lub nietypowe sny. Jeśli te objawy utrzymują się, może być konieczne dostosowanie dawki leku. Ważne jest również przestrzeganie zaleceń lekarza, aby zapobiec przedawkowaniu.

W badaniu stwierdzono, że osoby przyjmujące suvorexant znacznie skuteczniej zasypiały w porównaniu z osobami, które przyjmowały placebo. Badacze stwierdzili, że lek poprawił czas snu w pierwszych dwóch tygodniach leczenia, ale lek nie poprawił latencji do trwałego snu. Lek zmniejszył również poziom aktywności WASO i delta u pacjentów, które są wskaźnikami wrażliwości na insulinę. Niezależnie od skuteczności leku, wyniki tego badania są zachęcające i sugerują możliwość szerokiego zastosowania tego leku w leczeniu zaburzeń snu.

Lek został zatwierdzony przez amerykańską Agencję Żywności i Leków w sierpniu 2014 roku. W kilku badaniach klinicznych wykazano, że związek ten jest skuteczny w leczeniu bezsenności, a wyniki badań fazy drugiej zostały przedstawione na ostatnich spotkaniach Associated Professional Sleep Societies. Profil bezpieczeństwa Suvorexantu jest również akceptowalny. Docelowo lek powinien być skuteczny dla pacjentów z przewlekłą bezsennością i trudnościami w utrzymaniu cyklu snu. Jeśli tak się stanie, lek ten może przyczynić się do poprawy jakości ich życia i zmniejszenia ryzyka rozwoju demencji.

Podobne tematy